omschrijving

Maak (kinder)dromen waar!dromen_kinder_image

 

Samen-Binden heeft een nieuwe project ontwikkeld – en uitgevoerd – in  wijken in Emmen. De titel van dat project is ‘Bargeres (lees: naam van de wijk) maakt (kinder)dromen waar!’

Waarom?

 • De scholen tips en tools aanreiken om de samenwerking en het contact met ouders te optimaliseren.
 • De ouders van de leerlingen -nog- meer betrekken bij de ontwikkeling van en het onderwijs aan hun kinderen. Hen -nog meer- bewust laten worden van hun verantwoordelijkheid.
 • De kinderen uit de wijk in hun KRACHT zetten door hen te laten dromen over hun toekomst: wat wil ik bereiken in mijn leven? Wat wil ik later worden?
 • Kinderen (en hun ouders) bewust laten worden dat er heel veel kansen en mogelijkheden zijn als je beperkende overtuigingen (“dat kan ik toch niet”) loslaat.

Het project is uitgevoerd in de wijken Bargeres en Delftlanden en kan ook heel goed geïmplementeerd worden bij  één of meerdere scholen.

Voor welke groep?

Dit project kan vanaf groep 5 van het basisonderwijs uitgevoerd worden. Binnen het project in Bargeres is gekozen voor alleen groep 5 van 4 verschillende scholen.

Wat?

Het project bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Teammiddag (of ander dagdeel) o.b.v. Samen-Binden.
 • Een theatervoorstelling over het thema ‘Dromen over je toekomst’ voor de deelnemende groepen van diverse scholen.
 • Droom-lessen voor één of meerdere groepen op school onder begeleiding van Samen-Binden.
 • Ouderavond voor ouders en kinderen o.b.v. Samen-Binden.
 • Snuffelstages m.m.v. vrijwilligers, ouders, Samen-Binden en ondernemers. Tijdens deze stages komen de kinderen in contact met mensen uit de buurt/wijk die al iets met de droom van het kind hebben.

Schematisch zie het programma er als volgt uit:

 

het_plan

Dit is een weergave van het gehele project met meerdere scholen. In overleg kan er ook voor gekozen worden slechts enkele onderdelen van het plan uit te voeren.

Hoe?

 • Tijdens een dagdeel (max 1 uur) begeleidt Samen-Binden het schoolteam. Er worden tijdens een interactieve bijeenkomst ideeën, tips en tools verzameld hoe ouders nog meer betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van hun kind(eren). S-B reikt o.a. een format voor een ontwikkelingsgesprek aan: zo’n gesprek betrekt ouders duurzaam bij het onderwijs aan hun kind. Dit biedt de de school de mogelijkheid om in de toekomst ouders optimaal te betrekken en hen bewust te maken van hun belangrijke rol, ook v.w.b. de samenwerking met de school.
 • Tijdens een ander dagdeel wordt een groep leerlingen (bij voorkeur groep 5) door Samen-Binden begeleid. Deze kinderen mogen hun droom over hun toekomst ongehinderd weergeven in een creatief werkstuk. Dat gebeurt aan de hand van een aantal vragen, gelinkt aan de zgn. ‘logische niveaus’: Hoe ziet de omgeving er dan uit? Wat doe jij daar dan? Wat moet je daarvoor kunnen (vaardigheden)? Wat is dan belangrijk? (waarden). Wat wil je ermee bereiken, wat is je doel dan? (missie). Samen- Binden begeleidt de leerlingen. De leerkracht is aanwezig: zo ervaart hij/zij hoe dit in de toekomst een vervolg kan krijgen binnen de school.
 • Dit werkstuk wordt vervolgens gepresenteerd aan de ouders. Dat gebeurt tijdens een door Samen-Binden verzorgde ouderavond, waar naast een centraal deel ieder kind ook aan zijn/haar ouders presenteert wat zijn/haar droom is.
  Tijdens het centrale deel krijgen ouders op een laagdrempelige en leuke manier uitleg over hun rol en het belang van hun betrokkenheid (en hoe zij daar invulling aan kunnen geven)
 •  N.a.v. de werkstukken (de dromen) van de leerlingen wordt gekeken naar hoe andere bewoners in de wijk (buurt) betekenis kunnen hebben voor deze kinderen. Bijv. de ondernemers: zij kunnen kinderen die een bepaald beroep uit willen oefenen vertellen over hun eigen ervaringen. De zogenaamde ‘snuffel stages’

tijdsinvestering

De volgende tijdsinvestering wordt er gevraagd.

 • Theater voorstelling  1/2 uur – uitgevoerd door Jordi van der Werf
 • Teambijeenkomst school 1uur – Uitgevoerd door Samen-Binden
 • Droom-lessen 1 dagdeel – Uitgevoerd door Samen-Binden
 • Ouderavond 1 uur – Begeleid door Samen-Binden
 • Snuffelstages 2 uur – Uitgevoerd door ondernemers/bewoners uit de buurt en wordt begeleid door Samen-Binden.

voorbeeld

Banner_dromen_R9
Zoals al aangegeven hebben we dit project in 2016 voor het eerst uitgevoerd in de wijk Bargeres in Emmen. In 2019 is het project voor het eerst uitgevoerd in de wijk Delftlanden (eveneens in Emmen)

contact

Wilt u meer weten over dit traject of de andere activiteiten van Samen-Binden, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

U kunt hiervoor onderstaand contactformulier gebruiken of ons bellen : 06-49692860