Missie

Onze missie is: een actieve bijdrage leveren aan een omgeving waar mensen -groot en klein, jong en ouder- zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Visie

Wij hebben onze talenten gebundeld om de communicatie en het contact tussen kinderen, ouders en leraren/begeleiders te verbeteren of verder te ontwikkelen. Hierbij werken we vanuit -de voor ons- drie belangrijke waarden: Verantwoordelijkheid, Veiligheid en Vertrouwen.

Verantwoordelijkheid:

Samen-Binden werkt vanuit de overtuiging dat je een ander niet kunt veranderen. Wel kun je zelf veranderen door je EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID te nemen voor je eigen wijze van communicatie en jouw eigen gedrag. Door deze verandering zal de omgeving mee veranderen! Als je je bewust bent waarom je die dingen doet die je doet en waarom je nog niet die dingen doet die je eigenlijk zou willen kun je ervoor kiezen om je minder-functionele gedrag te veranderen. Vaak is het al genoeg om voor jezelf de ‘waarom’ helder te krijgen. Welke waarden zijn voor jou belangrijk? Waarden sturen namelijk al het gedrag. Waarden zijn niet alleen belangrijk voor het individu maar ook voor de groep. Waar sta je voor als school, als organisatie? Wat vind je werkelijk belangrijk? Hiermee laat je je minder leiden door de waan van de dag en meer door de echte ‘waarom’ van je school, de organisatie.

Als een groep vanuit een gezamenlijk doel en vanuit de eigen rol (bijv. school, ouder) zijn eigen verantwoordelijkheid neemt ontstaat er automatisch ook een GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID. Je verbindt je met het gezamenlijke doel en met elkaar.

Veiligheid:

Je veilig voelen is één van de basisbehoeften van de mens. Alleen vanuit EEN VEILIGE OMGEVING kun je groeien. Samen-Binden neemt ruim de tijd in al haar activiteiten om deze veilige omgeving te creëren. Een omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn, met respect voor elkaar en met respect voor ieders eigen wereldbeeld. We denken niet graag in de termen ‘goed en fout’ maar liever in ‘meer en minder-functioneel’. Ook realiseren we ons dat we zelf ook nog veel te leren hebben: een leven lang leren! Graag leren we van en met elkaar.

Vertrouwen:

Wederzijds vertrouwen is een voorwaarde voor een goede samenwerking. Voor een goede verbinding met elkaar moet je elkaar immers kunnen vertrouwen. Ook is het belangrijk dat je vertrouwt in eigen kunnen. Aan het begin van onze activiteiten maken we graag afspraken over wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten en waar we met vertrouwen op kunnen bouwen. Dit vraagt van iedereen commitment met het doel van de activiteiten. Dit schept tevens een kader waar we elkaar op mogen aanspreken. Voor alle activiteiten geldt: ‘Hoe meer je erin stopt – tijd, inzet, enthousiasme- hoe meer je er uit haalt’. Daar mag je op VERTROUWEN!