Tijdens thema-avond 3 is aan de aanwezige ouders en de leerlingen gevraagd wat men van de thema-avond(en) vond. Klik hier om de resultaten te bekijken.

Welkom

Welkom op de site van het project ‘Samen een brug slaan’ van het Hondsrug College in Emmen.

Op deze site vindt u informatie over de achtergrond van het project, de thema-avonden en aanvullende informatie.

Het Hondsrug College is ervan overtuigd dat een goed contact met de ouders/verzorgers essentieel is voor de schoolprestaties en het welzijn van de leerling.

Daarom is het Hondsrug College in 2011 gestart om voor de ouders/verzorgers van de brugklasleerlingen thema-avonden te organiseren waarop onderwerpen aan bod komen waarbij de school en ouders/verzorgers ondersteund worden om kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden. Zowel in de prive- als schoolomgeving.

De school is ervan overtuigd dat leren en opvoeden geen gescheiden taken meer zijn van school en ouders/verzorgers maar dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

‘Samen een brug slaan’ staat voor gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van uw kind, onze leerling.

We kijken terug op een postieve reeks ouderavonden in het schooljaar 2015/2016 en gaan dit jaar verder in dezelfde lijn. Wel hebben we goed naar de ouders/verzorgers en de leerlingen geluisterd om de inhoud van de avonden nog beter af te stemmen.

Ook dit jaar is het traject weer samen met het bureau Samen-Binden opgezet.

Wij zien en ontmoeten u ontgetwijfeld op deze waardevolle avonden!

Met vriendelijke groet,

Directie en team(Hondsrug College)
Joyce Seijbel en Martin Heerspink (Samen-Binden)