Positief omgaan met kinderen
Genre: opvoeding
In ‘Positief omgaan met kinderen’ worden vaardigheden beschreven die de omgang tussen ouders en kinderen kunnen verbeteren en positiever kunnen laten verlopen.
About the Book

In ‘Positief omgaan met kinderen’ worden vaardigheden beschreven die de omgang tussen ouders en kinderen kunnen verbeteren en positiever kunnen laten verlopen. Daarbij wordt uitgegaan van het gegeven dat een negatieve benadering negatief gedrag uitlokt, terwijl positief gedrag juist positief gedrag aanmoedigt. In tien hoofdstukken worden positieve opvoedingsvaardigheden helder uitgelegd.
Aan de hand van zeer herkenbare voorbeelden maken de auteurs duidelijk hoe de theorie in de praktijk wordt toegepast. Achter elk hoofdstuk zijn oefeningen opgenomen voor ouders en andere opvoeders.


Mogelijk niet beschikbaar
Klik om dit product op bol.com te bekijken

Positief omgaan met kinderen