How2Talk2Kids
Genres: Onderwijs, opvoeding
Hoe praat je met kinderen? Hoe sluit je aan bij de belevingswereld van het kind? Dit boek beschrijft met veel voorbeelden hoe wij als volwassenen met kinderen in gesprek kunnen blijven.
About the Book

‘”Ik ga niet naar mijn kamer. Je bent niet de baas over mij.”

“Je doet gewoon wat ik zeg en daarmee uit.”

Na dit bekende tafereel voelen zowel kind als opvoeder zich boos. Gelukkig kan het ook anders. Adele Faber en Elaine Mazlish hebben een respectvolle manier van communiceren ontwikkeld waar alle partijen zich zoveel beter bij voelen.

Faber en Mazlish bieden praktische effectieve communicatievaardigheden, gebaseerd op de theorie van de bekende psycholoog dr. Haim Ginott, direct toepasbaar op elk kind van 2 tot 20 jaar. Aan bod komt o.a: Beter omgaan met de negatieve gevoelens van je kind. Grenzen stellen terwijl de relatie met je kind goed blijft en zich zelfs verdiept. Het kind neemt verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en komt zelf met oplossingen. Effectief prijzen en je kind bevrijden uit een vaste rol. Hierdoor krijgt je kind meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.

Adele Faber en Elaine Mazlish worden internationaal erkend als experts op het
gebied van communicatie tussen volwassenen en kinderen. Ze doceren deze methode al tientallen jaren via workshops en via hun boeken.


Mogelijk niet beschikbaar
Klik om dit product op bol.com te bekijken

 

How2Talk2Kids